top of page

מה בתכנית צלילים מספרים:

  • ארבע חוברות לימוד:

חוברת א-כל אותיות ה-א,ב בדפוס ובכתב בקמץ, בפתח, בחטף-פתח ובשווא

חוברת ב-חיריק וחולם

חוברת ג-צירה וסגול, קובוץ ושורוק

חוברת ד חבריי הצלילים-טקסטים מגוונים ופעילויות, הערוכים לפי נושאים אלה: אני, אני ומשפחתי, בין חברים, בעלי חיים וחגי ישראל.

  • מערכת כרזות כיתתיות להמחשת הנלמד

  • מדריך מפורט למורה

  • גרסה דיגיטלית של חומר הלימוד

 

צלילים מספרים א

צלילים מספרים ב

צלילים מספרים ג

צלילים מספרים-חבריי הצלילים

צלילים מספרים מדריך למורה

צלילים מספרים כרזה כיתתית

 

  • צלילים מספרים-תכנית לפיתוח אוריינות לפי הנחיות משרד החינוך בהקשר לחינוך הלשוני.

 

  • צלילים מספרים-התכנית מותאמת לחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי כאחד.

 

  • צלילים מספרי-נועדה להקנות את מיומנויות הקריאה והכתיבה בדרך פונטית-סינתטית, חווייתית ורב חושית.

 

  • בצלילים מספרים-ההקניה קצרה פשוטה, מדורגת ומובנית.

 

  • נוסף על כל ובאופן בלתי-נפרד, תשומת לב רבה מוקדשת להעשרת הלשון לטיפוח השיח הדבור, ההאזנה, ההבעה בכתב ובע"פ, הבנת הנקרא והנשמע וכן לאהבת הקריאה והספר.

  • טקסטים איכותיים משולבים בחומר הלימוד של צלילים מספרים: סיפורים, שירים, מקורות יהודיים, טקסטים מידעיים, תקשורתיים, מפעילים ועוד. כל אלה ערוכים לפי נושאים, יש להם זיקה לעולם הילדים ולמורשת ישראל, והם מיועדים לקריאה עצמית או להאזנה.

קטלוג

bottom of page