top of page
כימיה חומר במחשבה קדימה מאת ידידה גוטליב ואורית מולווידזון

כימיה- חומר במחשבה קדימה

מק"ט: 199-640

לקניה

חומר במחשבה קדימה!

מהדורה חדשה ומתאימה לתוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

המרכיבים המוכרים והאהובים

 • תרגול רב בכל נושאי הלימוד
 • פתרונות מלאים והסברים מפורטים לכל השאלות
 • שלושה שאלונים מקוריים במתכונת בחינת הבגרות
 • שלוש בחינות בגרות

וגם תכנים חדשים התורמים להבנה ומעשירים את חוויית הלמידה

 • סיכום תמציתי וקולע של חומרי הלימוד
 • קטעי מידע מעשירים ןמסקרנים
 • קישורים לסרטונים ולמקורות מידע רלונטים ברשת
 • דגשים במסייעים בהטמעת הידע
 • שאלות עמ"ר מקוריות,כולל הצעות מפורטות לפתרון

 

טבלה מחזורית של היסודות

כימיה שנה ראשונה

כימיה עולם של חומר

לקניה

 • מחבר

  ידידה גוטליב

  אורית מולווידזון

 • כיתה

  יא-יב

 • נושא

  כימיה

 • דפים לדוגמה

 • למורה

bottom of page