top of page
בראשית לכיתה ב ספר תורה

בראשית לכיתה ב

מק"ט: 199-643

לקניה

קוראים תורה-ספר בראשית לכיתה ב.

קריאת התורה והבנתה הן חוויה.

סיפוריהתורה הם מרתקים, מעניינים, מלמדים ומעשירים, והם הבסיס לאורח חיינו ולעיצובם.

ספר בראשית, הראשון בסיפורי התורה, עשיר בסיפורים כאלה.

השפה העברית של ימינו מבוססת על שפת התנ"ך, ועם זאת היא התפתחה והשתנתה לאורך השנים.

בשפת התנ"ך יש עקרונות לשוניים ואוצר מילים רב שאינם בשימוש בימינו.

ייחודו של הספר שלנו הוא הקשר שנוצר בין העולם הקדום, עולם התורה, לבין העולם שלנו הן מבחינת התכנים והן מבחינת השפה.

בספר מובאים סיפור בריאת העולם, סיפורי אדם וחוה, סיפורי נוח והמבול, סיפור מגדל בבל, סיפורי אברהם, יצחק וישמעאל, וסיפורי לוט.

כדי להבין את התכנים המקראיים נדרש ידע לשוני רב.

לפיכך בספר מושם דגש על המאפיינים העיקריים של לשון המקרא: ו' ההיפוך, ה' המגמה, ה' השאלה, צורות פועל ארוכות וקצרות ועוד.

ספר בראשית מכיל חמישים פרקים, וכדי להקל על הלומדים אשר קוראים את השפה הייחודית שלו לראשונה, הוחלט ללמדו בכיתה ב' ובכיתה ג'.

בכיתה ב' נלמדים פרקים א'-כ"ג. אנו בטוחים שהספר יתרום רבות לאהבת התלמידים את התורה על כל מרכיביה.

לקניה

 • מחבר

  קובי בן בסט

 • כיתה

  כיתה ב

 • נושא

  תורה-בראשית

 • דפים לדוגמה

 • test

  test

bottom of page