top of page
מתמטיקה לבגרות שאלון 5 מאת דורית פקטין ונעמה חריש ספר כתום

מתמטיקה לבגרות שאלון 5 מאת דורית פטקין ונעמה חריש

מק"ט: 199-505

ייחודו של הספר הוא בהיותו משלב לימוד ותרגול, הנדרשים מתלמידי החטיבה העליונה. כל המשפטים והטענות המופיעים בספר מלווים בהוכחות מפורטות, כולל סרטוטים.

בספר מופיעות דוגמאות מחיי היום יום, ניתן דגש מיוחד על הצד האסתטי של הלמידה, ומובאים הבזקים מההיסטוריה של הנושאים המתמטיים הנלמדים.

מניסיוננו למדנו כי כדי להבין ולדעת נושא מתמטי יש להיחשף למגוון רחב של סוגי תרגילים ובעיות ברמות שונות ולהתמודד בפתרונם. לפיכך מופיעים בספר תרגילי חישוב ,תרגילי הוכחה ובעיות אתגר למגוון הלומדים בכל הרמות.

 

מתמטיקה לבגרות שאלון 003

 

מתמטיקה לבגרות שאלון 007

 

הנדסת המישור ב

 

לקניה

bottom of page