top of page

בראשית משחקי מחשב

כניסה

חלק מהתכנים בדף זה לא זמינים למשתמשים לא-רשומים. 

חלק מהתכנים בדף זה זמינים למשתמשים בתוכנית לימוד זו בלבד.

אברם בכנען (המשך)

אברם בכנען פרק יב

אברם ושרי במצרים (פרק יב)

איזו מילה חסרה

בחירת המילה המתאימה 133

בחירת תשובה מתאימה

בחר את התשובה הנכונה

בעל חיים והצאצא שלו 83

גימטריה

גלגל ארועי בראשית

גרור ושחרר למקום הנכון

המבול

הפוך אותיות

התאם מילה להגדרה

התאמת השפה המדוברת לשפה של התורה

התאמת שפה מדוברת לשפה של התורה

ו ההיפוך פרק כא

זכר ונקבה (בעלי חיים) 77-97

כינוי חבור (עמוד 152)

מגדל בבל

מי אמר? פרק יח'

מיון

מילים נרדפות

מילים נרדפות טריוויה

מילים נרדפות רכבת

סנן לפי:

יחידה

נושא

bottom of page