top of page
Header

צלילים מספרים אודות

ארבע חוברות לימוד

צלילים מספרים א  
כל אותיות ה-א,ב בדפוס ובכתב בקמץ, בפתח, בחטף-פתח ובשווא

צלילים מספרים ב  חיריק וחולם

צלילים מספרים ג  צירה וסגול, קובוץ ושורוק

חוברת ד - חבריי הצלילים 
טקסטים מגוונים ופעילויות, הערוכים לפי נושאים אלה:
אני, אני ומשפחתי, בין חברים, בעלי חיים וחגי ישראל.

מערכת כרזות כיתתיות להמחשת הנלמד

מדריך מפורט למורה

גרסה דיגיטלית של חומר הלימוד

צלילים מספרים היא תכנית לפיתוח אוריינות לפי הנחיות משרד החינוך בהקשר לחינוך הלשוני.

התכנית צלילים מספרים מותאמת לחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי כאחד.

צלילים מספרים נועדה להקנות את מיומנויות הקריאה והכתיבה בדרך פונטית-סינתטית, חווייתית ורב חושית.

בצלילים מספרים ההקניה קצרה, פשוטה, מדורגת ומובנית.

נוסף על כל ובאופן בלתי-נפרד, תשומת לב רבה מוקדשת להעשרת הלשון, לטיפוח השיח הדבור, ההאזנה, ההבעה בכתב ובע"פ, הבנת הנקרא והנשמע וכן לאהבת הקריאה והספר.

טקסטים איכותיים משולבים בחומר הלימוד של צלילים מספרים: סיפורים, שירים, מקורות יהודיים, טקסטים מידעיים, תקשורתיים, מפעילים ועוד. כל אלה ערוכים לפי נושאים, יש להם זיקה לעולם הילדים ולמורשת ישראל, והם מיועדים לקריאה עצמית או להאזנה.

 

החוברות צלילים מספרים מזמנות לתלמידים התנסויות ופעילויות רבות, מגוונות, יצירתיות, משעשעות ומותאמות לרמות שונות של תלמידים.

 

איורים ותצלומים רבים מאירי עיניים כלולים בצלילים מספרים.

מה בתכנית
צלילים מספרים?
199-621.jpg
199-620.jpg
199-619.jpg
199-618.jpg
חברי הצלילים
צלילים מספרים א
צלילים מספרים ב
צלילים מספרים ג
bottom of page