top of page
מתמטיקה לבגרות שאלון 7 מאת דורית פקטין ואולגה פלקסין ספר כחול

מתמטיקה לבגרות שאלון 7 מאת דורית פטקין ואולגה פלקסין

מק"ט: 199-537

ייחודו של הספר הוא בהיותו משלב תיאוריה, לימוד ותרגול, הנדרשים מתלמידי החטיבה העליונה, בתוך כדי הדגשת קשרים פנימיים בין נושאי המתמטיקה השונים.

בספר ארבעה נושאים מרכזיים: וקטורים, גאומטריה אנליטית, מספרים מרוכבים וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, עליהם נבחנים התלמידים בשאלון 007.

המשפטים והטענות המופיעים בספר מלווים בהוכחות מפורטות, כולל סרטוטים. בספר ניתן דגש מיוחד על הצד האסתטי של למידת התחום, ומובאים הבזקים מההיסטוריה של הנושאים המתמטיים הנלמדים.

 

מתמטיקה לבגרות שאלון 3

 

מתמטיקה לבגרות שאלון 5

 

הנדסת המישור ב

 

לקניה

bottom of page