top of page

צלילים מספרים בקשת חומרים

כניסה

קבלת חומרי לימוד מותנה ברישום לאתר. אנא וודאו זאת לפני הגשת הבקשה.

פרטים אישיים

פרטי בית הספר

שיטת לימוד קריאה בבית הספר
תפקיד
* רשימת ספרי לימוד לתלמידי כיתות א שביה"ס מפרסם

פרטי הבקשה

אני מבקש/ת:
bottom of page