top of page
הגדה פעילה לפסח-חוברת פעילויות לליל הסדר

הגדה פעילה לפסח

מק"ט: 199-340

פסח הוא חג החרות והחינוך.הילדים הם האנשים החשובים ביותר בחג הפסח ואנו מצוים "להגיד" ולספר להם את סיפור יציאת מצרים.
החוברת שלפניכם הופכת את הסיפור הזה לדבר שילדים יכולים להבין ולכייף תוך כדי סיפורו.לשחק,לשיר,לצבוע,לגזור,להדביק ולקפל את סיפור ההגדה.

bottom of page