top of page

צלילים מספרים הודעות

צלילים מספרים פעילויות חדשות

מורות צלילים מספרים, מה שלומכן בימים אלה? הוספנו באתר דפי פעילויות וסיפורים. רק בריאות לכולם שלי

צלילים מספרים - משחקונים

חדש•חדש הוספנו לאתר משחקוני מחשב מגוונים ומדורגים על פי ההתקדמות ברכישת קריאה. המשחקונים מתרגלים מודעות פונולוגית, קריאת צלילים, מילים...

bottom of page