top of page
יש מצב למיצב 10 ספר שאלות ותרגול בחשבון לכיתה ה

יש מצב למיצב 10

מק"ט: 199-638

לקניה

החוברת יש מצב למיצ"ב 10 מכינה את תלמידי כיתה ה למבחן המיצ"ב במתמטיקה.
החוברת כוללת את כל הנושאים בחשבון ובגאומטריה הנדרשים לפי מפרט מבחני המיצב.

  • מספרים טבעיים,שברים ומספרים עשרוניים
  • שאלות מילוליות
  • חקר נתונים וניתוח סיכויים
  • פעילויות חקר
  • זוויות,משולשים מרובעים
  • אורך,היקף,שטח,נפח
  • מדידות

סוגי השאלות מגוונים:שאלות רב-ברירה,שאלות פתוחות,שאלות הדורשות נימוק והסבר או תיאור דרך הפיתרון,שאלות הדורשות חשיבה.
החוברת מתאימה לצורכי התלמידים והמורים כאחד,והתרגול בה מגדיל את סיכויי ההצלחה.

לקניה

  • דפים לדוגמה

    דפים לדוגמה

bottom of page