top of page

שאלות ותשובות

 • איך להירשם לאתר?
  ההרשמה חשובה כדי שנוכל לאפשר גישה לתכנים נוספים לפי שיטות הלימוד שלנו. יש ללחוץ על כפתור כניסה בצד השמאלי של המסך. במסך שנפתח יש ללחוץ על sign up ולמלא את הפרטים. בכל שימוש באתר לאחר ההרשמה הראשונית יש להיכנס (log in) דרך כפתור כניסה.
 • איך להוריד מדריך למורה?
  כשהסמן מצביע על שיטת הלימוד, נפתחות אפשרויות כמתואר בתמונה. כדי לראות את המדריך למורה יש ללחוץ על עזרי לימוד.
 • איך להוריד פעילויות?
  כשהסמן מצביע על שיטת הלימוד, נפתחות אפשרויות כמתואר בתמונה. כדי לראות את המדריך למורה יש ללחוץ על .
 • איך לבקש הרשאה לספרים דיגיטליים?
  כדי לקבל הרשאה לצפייה בספר דיגיטלי יש למלא את הטופס הרשאה לספרים דיגיטליים. כשהסמן מצביע על שיטת הלימוד, נפתחות אפשרויות כמתואר בתמונה. כדי לראות את טופס ההרשמה יש ללחוץ הרשאה לספרים דיגיטליים .
בכל שאלה או בקשה אפשר לפנות לחברת דוד רכגולד בטלפון: 03-5597060.
bottom of page