top of page
מפתחות לעברית מאת עדי רם ספר לימוד עברית באולפן

מפתחות לעברית-ספר אולפן

מק"ט: 199-639

לקניה 

דפים לדוגמה

מפתחות לעברית הוא ספר ללימוד עברית שפה שנייה במסגרת האולפן ובמסגרות נוספות.

הספר מקנה תשתית להכרת התרבות הישראלית ולהבנת השפה העברית ולשימוש בה במצבי חיים שונים.

הספר מבוסס על תוכנית הלימודים להנחלת הלשון העברית באולפנים הראשונים של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך תשע"ד.

השימוש בספר הוא מודולרי ומתאים לצורכי התלמידים והמורים כאחד.בספר מובאים הסברים מפורטים למורים וכן "מפתח מטרות" המסייע בתכנון העבודה.

עיצוב הספר מעניק ללומדים חוויה לימודית מפרה ומהנה.

הנושאים הנלמדים:פעלים,שמות,מילות יחס,מבעים,משפטים,קשרים בין משפטים,שיחות,טקסטים מסוגים שונים,פרקים בתחום הכרת הארץ.

עדי ברגר רם היא בעלת תואר שני בחינוך ותואר ראשון בלשון עברית ובעלת ניסיון רב -שנים בהוראת השפה לעולים חדשים באולפנים.

לקניה

bottom of page