top of page
סיפורים ראשונים שיפור מיומנויות קריאה לתלמידי כיתות א

סיפורים ראשונים

מק"ט: 199-310

לקניה

מטרת הספר לעזור ברכישת מיומנות הקריאה אצל תלמידי כתות א' ,הנמצאים בראשית קריאתם. הסיפורים לקוחים מעולמם הקרוב של הילדים בגיל זה, ומדורגים לששת שלבי הניקוד בעברית ומכאן ייחודו! הסיפורים בספר שזורים בחרוזים ומלווים באיורים עליזים וצבעוניים המעוררים מוטיבציה אצל התלמידים בראשית קריאתם. לספר מצורפת גם חוברת עבודה אשר מבוססת על הסיפורים שבמקראה, בהן הושם דגש על פיתוח החשיבה והיצירתיות של הילד.

לקניה

  • כיתה

    א

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    עברית

bottom of page