top of page
סיפורים ראשונים חוברת עבודה לספר לשיפור מומנויות הקריאה והבנת הנקרא

סיפורים ראשונים-חוברת עבודה

מק"ט: 199-316

לקניה

מטרת הספר לעזור ברכישת מיומנות הקריאה אצל תלמידי כתות א' ,הנמצאים בראשית קריאתם. הסיפורים לקוחים מעולמם הקרוב של הילדים בגיל זה,ומדורגים לששת שלבי הניקוד בעברית ומכאן ייחודו! הסיפורים בספר שזורים בחרוזים ומלווים באיורים עליזים וצבעוניים המעוררים מוטיבציה אצל התלמידים בראשית קריאתם. לספר מצורפת גם חוברת עבודה אשר מבוססת על הסיפורים שבמקראה, בהם הושם דגש על פיתוח החשיבה והיצירתיות של הילד.

לקניה

  • כיתה

    א

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    עברית

bottom of page