top of page
כולנו מצליחים במספרים טבעיים חוברת תרגול

כולנו מצליחים במספרים טבעיים

מק"ט: 199-451

לקניה

החוברת "כולנו מצליחים במספרים טבעיים" מאת ילנה גופמן מיועדת לתלמידי כיתות ד, ה, ו. החוברת מחולקת לשישה פרקים שבהם מגוון תרגילים לבחינת ידע, הבנה, הנמקה וחקירה. "כולנו מצליחים במספרים טבעיים" מאפשר לתלמיד תרגול והתנסות מגוונת. בסוף כל פרק יש עבודת סיכום - חזרה על החומר הנלמד ומבחן הצלחה. בסוף החוברת יש שני מבחני סיכום, כולל פתרונות. (מומלץ לפתור את המבחנים ללא שימוש במחשבון.) תלמידים העומדים פני מבחנים ארציים ומחוזיים או מבחני מיצב, יוכלו לשפר את הישגיהם בעזרת החוברת "כולנו מצליחים במספרים טבעיים מאת ילנה גופמן

 

כולנו מצליחים במספרים עשרוניים א

כולנו מצליחים במספרים עשרוניים ב

כולנו מצליחים בשברים

 

לקניה

 • כיתה

  ד,ה,ו

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  חשבון/מתמטיקה

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  חוברת עבודה

bottom of page