top of page
כולנו מצליחים במספרים עשרוניים חלק א חוברת תרגול

כולנו מצליחים במספרים עשרוניים א

מק"ט: 199-522

לקניה

החוברת מיועדת לתלמידי כיתות ה' ומשמשת חזרה לתלמידי כיתות ו'. מטרת חוברת זו היא לסייע לתלמידים להבין מהו מספר עשרוני, ולשלוט בפעולות חיבור וחיסור במספרים עשרוניים ובשאלות מילוליות. דגש רב מושם על שימור ידע קודם שנרכש בתחום המספרים הטבעיים והשברים, ועל ההבנה במספרים. החוברת מחולקת לשישה פרקים, ובהם מגוון תרגילים שברבים מהם התלמידים נדרשים לנמק ולהסביר את הדרך לפתרון. כל פרק כולל: תרגול נושא חדש במספרים עשרוניים, חזרה על נושאים מפרקים קודמים, חזרה על שברים ועל מספרים טבעיים, מבחן הצלחה על נושא הפרק, מבחן מסכם על כל הנושאים שנלמדו עד לפרק זה (כולל מספרים טבעיים). חוברת זו מותאמת לדרישות משרד החינוך בנושא מספרים עשרוניים לכיתה ה'.

 

כולנו מצליחים במספרים עשרוניים ב

כולנו מצליחים במספרים טבעיים

כולנו מצליחים בשברים

 

לקניה

 • כיתה

  ה

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  חשבון/מתמטיקה

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  חוברת עבודה

bottom of page