top of page
כולנו מצליחים במספרים עשרוניים חלק ב חוברת תרגול

כולנו מצליחים במספרים עשרוניים ב

מק"ט: 199-523

לקניה

החוברת מיועדת לתלמידי כיתות ו' ומשמשת הכנה לחטיבת הביניים. מטרת חוברת זו היא לסייע לתלמידים להבין חוקים, פעולות ושאלות מילוליות במספרים עשרוניים בתוך כדי התמקדות בפעולות הכפל והחילוק. דגש רב מושם על שימור ידע קודם שנרכש בתחום המספרים הטבעיים, השברים והמספרים העשרוניים, שנלמדו לאורך כל שנות הלימודים בבית הספר היסודי. כמו כן מושם דגש על ההבנה במספרים. החוברת מחולקת לחמישה פרקים, ובהם מגוון תרגילים שברבים מהם התלמידים נדרשים לנמק ולהסביר את הדרך לפתרון. כל פרק כולל: תרגול נושא חדש במספרים עשרוניים, חזרה על נושאים מפרקים קודמים, חזרה על שברים על מספרים עשרוניים ועל מספרים טבעיים, מבחן הצלחה על נושא הפרק, מבחן מסכם על כל הנושאים שנלמדו עד לפרק זה (כולל מספרים טבעיים). חוברת זו מותאמת לדרישות משרד החינוך בנושא מספרים עשרוניים לכיתה ו'.

 

כולנו מצליחים במספרים עשרוניים א

כולנו מצליחים במספרים טבעיים

כולנו מצליחים בשברים

 

לקניה

 • כיתה

  ו

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  חשבון/מתמטיקה

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  חוברת עבודה

bottom of page