top of page
כימיה עולם של חומר מאת דליה צשונובסקי ספר לימוד לתיכון

כימיה-עולם החומר

מק"ט: 199-500

לקניה

הספר מיועד לתלמידי כיתות י"א ו-י"ב בבית הספר התיכון. הספר מקיף את כל החומר הלימודי הנדרש לבחינת הבגרות בכימיה ברמה של שלוש יח"ל על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. הנושאים בספר הם בסיס חשוב והכרחי ללימודי הכימיה ברמה של חמש יחידות לימוד. הספר כימיה עולם החומר כולל: הסברים מפורטים בכל נושאי הלימוד, המלווים בטבלאות ובאיורים רבים להבהרה ולהמחשה. שאלות רבות מלוות בפתרונות מלאים ומפורטים. רשימת המושגים שנלמדו בכל פרק. מפתח הערכים(אינדקס). סדר הפרקים בספר מאפשר לימוד שיטתי של מדע הכימיה. הספר יכול לשמש הן כספר לימוד בכיתה והן ככלי עזר לחזרה על החומר וללימוד עצמי של התלמידים. *באישור משרד החינוך

 • כיתה

  י"א,י"ב

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  כימיה

 • אישור משרד החינוך

  מספר אישור 4134

 • סוג

  ספר לתלמיד

bottom of page