top of page
מכניקה מאת דוד זינגר ספר לימוד בפיזיקה

מכניקה

מק"ט: 199-597

לקניה

ספר לימוד-מכניקה-נכתב בהתאם לסילבוס החדש בפיסיקה כפי שפורסם באוגוסט 2003, על-ידי משרד החינוך והתרבות. הספר-מכניקה-מכין את קוראיו לבחינת הבגרות בפיסיקה, בהיקף של 5 יחידות לימוד, והוא כולל גם את הפרק "המודל של גז אידיאלי" שהתווסף לתכנית הלימודים. לספר זה נלווים שני ספרים: מכניקה - פתרונות - מכיל את הפתרונות המלאים לכל השאלות שבספר זה. פיסי-קל-לי מכניקה - מכיל 80 שאלות נוספות עם פתרונות מלאים, עם הנחיות מלאות לפתרון השאלות, והנחיות לבדיקת הפתרון ונכונותו. שלושת הספרים מהווים מערכת שלמה ללימוד המכניקה. ספרים נוספים של המחבר בהוצאת "דוד רכגולד ושות " :אופטיקה, אופטיקה פיסיקלית,חשמל ומגנטיות, פיסי-קל-לי - מכניקה, פיסי-קל-לי - חשמל, פיסי-קל-לי - אופטיקה גיאומטרית, מכניקה - פתרונות מלאים.

 

מכניקה-פתרונות

 

פרקים במכניקה (3 יחידות)-דוד זינגר

 

פיסי-קל-לי-מכניקה

 

לקניה

 • כיתה

  תיכון

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  פיסיקה

 • אישור משרד החינוך

  מספר אישור 4236

 • סוג

  ספר לתלמיד

bottom of page