top of page
מכניקה פתרונות מאת דוד זינגר ספר לימוד בפיזיקה

מכניקה-פתרונות מלאים

מק"ט: 199-460

לקניה

ספר לימוד-מכניקה-זה מכיל את הפתרונות המלאים לכל השאלות שבספר "מכניקה ". הספר-מכניקה-מכין את קוראיו לבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד, בהתאם לסילבוס החדש בפיסיקה כפי שפורסם באוגוסט 2003, על-ידי משרד החינוך והתרבות. הספר-מכניקה-כולל גם את הפרק "המודל של גז אידיאלי" שהתווסף לתכנית הלימודים. לספר "מכניקה" נלווים שני ספרים: ספר זה: מכניקה - פתרונות - המכיל את הפתרונות המלאים לכל השאלות שבספר מכניקה. והספר פיסי-קל-לי מכניקה - המכיל 80 שאלות נוספות עם פתרונות מלאים, עם הנחיות מלאות לפתרון השאלות, והנחיות לבדיקת הפתרון ונכונותו. שלושת הספרים מהווים מערכת שלמה ללימוד המכניקה. ספרים נוספים של המחבר בהוצאת "דוד רכגולד ושות": מכניקה - חלק א', מכניקה - חלק ב', אופטיקה, אופטיקה פיסיקלית, חשמל - חלק א', חשמל - חלק ב', פיסי-קל-לי - מכניקה, פיסי-קל-לי - חשמל, פיסי-קל-לי - אופטיקה גיאומטרית.

 

מכניקה-דוד זינגר

 

פרקים במכניקה (3 יחידות)

 

פיסי-קל-לי-מכניקה

 

לקניה

 • כיתה

  תיכון

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  פיסיקה

 • אישור משרד החינוך

  -

 • סוג

  ספר פתרונות

bottom of page