top of page
חיבור וחיסור העשרת ראשונה חלק ב תבניות ליי מאת דסי סגל

חיבור וחיסור בעשרת הראשונה ב

מק"ט: 199-373

לקניה

זו היא אחת מארבע חוברות העוסקות בהקניית עובדות החשבון בחיבור ובחיסור: 1.חיבור וחיסור בעשרת הראשונה 0-6 2.חיבור וחיסור בעשרת הראשונה 7-10 3.מבנה עשורי בעשרת השנייה. 4.שבירת עשרת ראשונה. מטרת החוברת היא להקל על איחסון העובדות בזיכרון האוטומטי, ע"י קישור השפה הסימלית לייצוג כמותי קבוע (לוח תבניות ליי) החוברת בנויה עפ"י השיטה לפיתוח תהליכי חשיבה מתמטיים (דסי סגל),המכוונת להבנת תהליכים חשבוניים,ומעודדת מודעות ומעורבות של התלמיד בכל תהליך הלמידה. החוברות כוללות בתוכן: דפי הקניה,דפי תרגול, כרטיסי ניווט ואביזרי למידה.

לקניה

  • כיתה

    א

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    חשבון/מתמטיקה

bottom of page