top of page
זה קרה שנית ספר היסטוריה לילדים

זה קרה שנית

מק"ט: 199-303

לקניה

 

על המחברת והספר מאת פרופ' מנחם צבי קדרי, מאוניברסיטת בר-אילן: חוויותיה של רבקה רייך מאירופה מתקופת ילדותה, נסיונותיה בגוש עציון מימי מלחמת השחרור שהיו גם ימי נעוריה, ביקשו למצוא להם ביטוי בע"פ ובכתב. שעת הכושר לכל הגיעה בזמן השתתפותה בסדנת הכתיבה היוצרת בהדרכת נורית זרחי. קראתי בסיפוריה המקובצים כאן בעניין רב, הן בפרקים שמקור החומרים החווייתיים שבהם הוא ימי השואה והן בפרקים העוסקים במלחמת השחרור, בימי המצור על הגוש. חידוש רב מצאתי בכתיבתה: יש בה משום עדות חיה לדברים שלא הרבינו לשמוע עליהם עד היום. לדוגמא אפשר להזכיר את רישומיה על ניצולי השואה מתנועות הנוער הציוניות ממזרח אירופה שהצליחו להגיע לארץ-ישראל בסוף תקופת המנדט הבריטי, ועקבותיהם נעלמו כאן (ולא בשואה ולא בדרכי ההעפלה) במערבולת האירועים במלחמת השחרור. דומני שיש כאן מפעל זיכרון לכמה מהם. נראה לי שקובץ סיפוריה של גברת רבקה רייך יצטרף למקורות התיעוד האותנטי לשתי התקופות הסוערות שהיא מוסרת כאן עדות עליהם. על כך תבוא עליה הברכה!

ספר קריאה נוסף לילדים על ההיסטוריה של מדינת ישראל:

החרב והפרח מאת רעיה בלטמן

  • כיתה

    ביה"ס יסודי

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    ספרי קריאה

bottom of page