top of page
חברי לכיתה ג -ספר לחיזוק מיומנויות הלשון של התלמידים בקריאה, בכתיבה, בהאזנה ובדיבור.

חברי לכיתה ג

מק"ט: 199-601

לקניה

המקראה "חברי ג'" פותחה על פי הדרישות בתכנית הלימודים החדשה, "טיפוח החינוך הלשוני בעברית כשפת אם-שפה,ספרות ותרבות" בבית הספר הממלכתי והממלכתי-דתי. מטרתה לפתח את הלימוד העצמאי ולחזק את מיומנויות הלשון של התלמידים בקריאה, בכתיבה, בהאזנה ובדיבור. במקראה יש מענה הולם לכלל התלמידים בכיתה ההטרוגנית. היא כוללת סוגי טקסטים רבים-בהם עיון,ספרות,תקשורת,מקורות יהודיים,הפעלה ועוד-מטלות למידה מגוונת ליחיד,לזוגות ולקבוצה,וכן מחוונים ללומד העצמאי. נוסף על כך, יש במקראה טקסטים המיועדים לקריאה חווייתית בלבד,המלצות לקריאת ספרים,וכן מידע לגבי מאגרי מידע שונים כמו ספריות,אינטרנט ועוד. לכל אורך המקראה ושלבת עלילת משנה ובה שני ילדים ושתי ילדות ,העניקה אמינות לתכנים,לשפה ולחוויות מעולם הילדים. הפרקים מחולקים על פי עיקרון תוכני ובשימת לב לנושאים מגדריים: * אני ועולמי (תלמיד חדש,תחביבים,רגשות ועוד) * חברות (מקובלות חברתית,שיתוף פעולה, תחרות ועוד) * משפחה (יחסים בין אחים, גירושין של הורים ועוד) * בעלי חיים (טיפול,אחריות ועוד)

 

חברי למתחילים

חברי למתחילים-חוברת עבודה

חברי למתקדמים

חברי למתקדמים-חוברת עבודה

 

לקניה

 • כיתה

  ג

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  עברית

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  ספר לתלמיד

bottom of page