top of page
חברי למתקדמים חוברת עבודה

חברי למתקדמים-חוברת עבודה

מק"ט: 199-370

לקניה

מקראת "חברי" מיועדת לתלמידים שסיימו את שלב הקריאה הראשוני. הקריאה מלווה בפעילות מגוונת הכוללת חוברת עבודה וקובץ משחקים המתרגלים קריאה. החומר במקראה מושתת על ממצאי מחקרים שנעשו בתחום הלמידה וההוראה ובגישות חדשניות לקריאה הנגזרות מהם. ב"חברי" למתקדמים לוקט החומר בהקפדה תוך שמירת האיזון בין מספר קטעי קריאה סיפוריים לשיריים ולקטעי מידע. קטעי הקריאה ב"חברי" ערוכים לפי נושאים וכל נושא נפתח בשער משלו. מילים קשות במקראה הודגשו ופורשו. קטעי הטקסט ב"חברי" מוספרו כדי להקל על המורה ועל התלמיד בהפנייה לשורה מסוימת במקראה. "חברי"-מקראה למתקדמים מנעימה ומשפרת את הלמידה בכיתה.

חברי למתקדמים-מקראה

חברי למתחילים-מקראה

חברי למתחילים-חוברת עבודה

חברי לכיתה ג

 

לקניה

 • כיתה

  ב

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  עברית

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  חוברת עבודה

bottom of page