top of page
מבוא לאמנות מודרנית ספר לתלמידי אמנות אדריכלות ועיצוב

מבוא לאמנות מודרנית

מק"ט: 199-499

לקניה

מהניאו-קלאסיציזם ועד לאימפרסיוניסטים. אמנות המאה ה-19 מקדימה את המודרניזם ומבשרת אותו. יקשה להבין את אמנות המאה ה-20 ללא מבשריה. תפיסות, מושגים וגישות שגובשו במאה ה-19 התפתחו במאה ה-20. הספר מנתח את הסגנונות השונים שהיו קיימים במאה ה-19 -את סגנונו של הניאו קלאסיציזם, את הסגנונות השונים של הרומנטיציזם, את ייחודם של הפרה-רפאליתיים, את הריאליזם והנטורליזם, את הסגנון האימפרסיוניסטי ואת סגנונו הייחודי של רודן. כיון שהסגנון משקף תרבות מסוימת בזמן מסוים, הוא יבוא לידי ביטוי בכל תחומי האמנות של אותו מקום וזמן, הספר עוסק בעיקר בסגנונן של האמנויות הפלסטיות וכן בסגנונה של האדריכלות. פעמים רבות יש צורך לחשוף את הקורא לתכנים ולסגנונות מסוימים של מסורת העבר כדי להבין מצד אחד את הרצף ההיסטורי ומצד אחר את המהפך הרעיוני של אמנות המאה ה-19, לכן במקומות רבים הבאנו יצירות שונות מהעבר לשם השוואה. אחד מסימני ההיכר הבולטים באמנות המאה ה-19 הוא המגמות המנוגדות שבה. המאבק בין שמירה על המסורת ובין הצורך בחידוש, ומאבק בלתי פוסק בין רצון לתאר את המציאות החיצונית ובין רצון לתאר את המציאות הפנימית הנפשית, הרוחנית. בבסיס הספר עומדת ההנחה שכתיבה על אמנות איננה אובייקטיבית או נייטרלית. יצירות רבות נותחו מנקודות ראות שונות, כיון שאין דרך ניתוח אחת נכונה, ולא תמיד נודעת עדיפות לפרשנות זו או אחרת. הספר נכתב על בסיס תוכנית הלימודים באמנות לביה"ס התיכון בנתיב הטכנולוגי. הוא מיועד ללומדים אמנות, תולדות האמנות והאדריכלות במסגרת בתי הספר התיכוניים והמוסדות להשכלה גבוהה.

 

מבוא לאמנות מודרנית-חוברת עבודה

 

היבטים בהבנת האמנות הפלסטית-ספר

 

היבטים בהבנת האמנות הפלסטית-חוברת עבודה

 

עיצוב ואדריכלות-כריכה רכה

 

עיצוב ואדריכלות-כריכה קשה

 

לקניה

 • כיתה

  י

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  אמנות

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  ספר לתלמיד

bottom of page