top of page
היבטים בהבנת האמנות הפלסטית 2 כרכים מאת חיה גדות ללומדים אמנות עיצוב ואדריכלות

היבטים בהבנת אמנות פלסטית-ספר

מק"ט: 199-465

לקניה

הספר כולל קובץ מאמרים וחיבורים העוסקים במבחר מייצג של יצירות מופת מתולדות האמנות בארץ ובעולם. הוא מתמקד בדיון מעמיק בכמה מן הסוגיות המרכזיות בתולדות האמנות, עוסק בהגדרה של מונחים חשובים להבנת האמנות הפלסטית, ומדגים בפירוט טכניקות שונות וניתוחי יצירות. הספר פותח צוהר לצועד את צעדיו הראשונים בעולם האמנות הפלסטית. הוא מיועד למתעניינים וללומדים אמנות, תולדות האמנות, אדריכלות ויסודות העיצוב במסגרות השונות ובהן:בתי ספר תיכוניים, מכללות, ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה. הספר מוביל את הקורא לאורך הפרקים ותת-הפרקים באופן הדרגתי מנדבך לנדבך: הוא פותח בדיון כללי על מהותה של האמנות, ממשיך בדיון במבנה של עולם האמנות, הכולל יוצרים, יצירות פטרונים וקהלי יעד, בוחן כמה מטיפוסי היוצרים, עובר לניתוח המניעים השונים של היוצרים ויעדיהם, פורס את התחומים השונים ואת הטכניקות השונות שהיוצרים השתמשו בהם לאורך הדורות, מגדיר את האמצעים האמנותיים המרכיבים את היצירה האמנותית-את שפת האמנות, ומסיים ביחסה של היצירה למציאות-להיבטים של תוכן ושל סגנון, ולקשר ביניהם. יצירות רבות מוזכרות כמה פעמים כאשר בכל פעם הן נדונות מפן אחר, בהתאם לנושאים השונים של הפרקים. היצירות מלוות בתמונות ובתרשימים הממחישים את היביטיהן המגוונים. הדיון ביצירות נעשה תוך סיווגן לנושאי חתך מסוימים, ולפיכך הן מקושרות זו לזו באופן רוחבי, תוך פסיחה מודעת על רצף כרונולוגי. גישה זו מקנה ללומד את הכלים העקרוניים לניתוח היצירה ולהבנתה, כדי שהוא יוכל להשתמש בכלים שהוא רכש, וליישמם על כל יצירה באשר היא.

 

היבטים בהבנת אמנות פלסטית-חוברת עבודה

 

עיצוב ואדריכלות-כריכה רכה

 

עיצוב ואדריכלות-כריכה קשה

 

מבוא לאמנות מודרנית-ספר

 

מבוא לאמנות מודרנית-חוברת עבודה

 

לקניה

 • כיתה

  תיכון

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  אומנות

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  ספר לתלמיד

bottom of page