top of page
חילוק עם קסם חוברת תרגול בחשבון לילדים בגילאי 6-8

חילוק עם קסם

מק"ט: 199-380

לקניה

חיבור,חיסור,כפל וחילוק עם קסם! פותרים את התרגילים ובודקים את התוצאה- מגרדים את העיגול והתשובה מופיעה! לארבע חוברות אלה יש ערך עצום לילדים בקבוצת הגיל 6-8.הן מיועדות לעזור בפתוח ובחיזוק כשורי יסוד בנושאים חשובים אלה הכלולים בתכנית הלימודים של משרד החינוך. מתאים כחוברת קיץ מתאים כמתנה לילדי הגן מתאים כמתנה לילדי כיתות א

 

כפל עם קסם

 

חיבור עם קסם

 

חיסור עם קסם

 

לקניה

  • כיתה

    א,ב

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    חוברת קיץ-חשבון/מתמטיקה

bottom of page