top of page
כפל עם קסם חוברת תרגול בחשבון לילדים בגילאי 6-8

כפל עם קסם

מק"ט: 199-379

לקניה

חיבור,חיסור,כפל וחילוק עם קסם! פותרים את התרגילים ובודקים את התוצאה- מגרדים את העיגול והתשובה מופיעה! לארבע חוברות אלה יש ערך עצום לילדים בקבוצת הגיל 6-8.הן מיועדות לעזור בפתוח ובחיזוק כשורי יסוד בנושאים חשובים אלה הכלולים בתכנית הלימודים של משרד החינוך. מתאים כחוברת קיץ מתאים כמתנה לילדי הגן מתאים כמתנה לילדי כיתות א

חילוק עם קסם

חיבור עם קסם

חיסור עם קסם

לקניה

  • כיתה

    א,ב

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    חוברת קיץ-חשבון/מתמטיקה

bottom of page