צלילים מספרים עזרי לימוד

חלק מהתכנים בדף זה לא זמינים למשתמשים לא-רשומים. 

חלק מהתכנים בדף זה זמינים למשתמשים בתוכנית לימוד זו בלבד.

אותיות תומכי זיכרון
אותיות תומכי זיכרון עיצורים בלבד
סרגל תומכי זכרון שישה בעמוד
כרטיסיות צלילים
קָפַחֲשְ
כרטיסיות צלילים 1
קָפַחֲשְ
כרטיסיות מילים
קָפַחֲשְ
כרטיסיות מילים 1
קָפַחֲשְ
סרגל תומכי זיכרון לתלמידים
קָפַחֲשְ

סנן לפי:

arrow&v

כיתה

arrow&v

תנועות

arrow&v

יחידה

arrow&v

נושא