צלילים מספרים משחקונים

חלק מהתכנים בדף זה לא זמינים למשתמשים לא-רשומים. 

חלק מהתכנים בדף זה זמינים למשתמשים בתוכנית לימוד זו בלבד.

משחקונים-הוראות
משחקון-1-באיזה צליל אני נגמר
קָפַחֲשְ
משחקון-1-באיזה צליל אני נגמר אותיות כתב
קָפַחֲשְ
משחקון-2-באיזה צליל אני מתחיל אותיות כתב
קָפַחֲשְ
משחקון-3-מי אני
קָפַחֲשְ
משחקון-3-מי אני אותיות כתב
קָפַחֲשְ
משחקון-4-כמה צלילים במילה
קָפַחֲשְ
משחקון-5-הפרה יחידה 24-נכון לא נכון
קָפַחֲשְ
משחקון-6-מה המילה המתאימה
קָפַחֲשְ
משחקון-6-אותיות כתב ושמע-מה המילה המתאימה
קָפַחֲשְ
משחקון- זיכרון אותיות
קֻ שׁוּ
משחקון-יחידה 6-משחק 1-באיזה צליל אני מתחיל
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 6-משחק 2-באיזה צליל אני נגמר
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 6-משחק 3-זכר ונקבה
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 6-משחק 4-מה המילה המתאימה
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 7-משחק 1-באיזה צליל אני מתחיל
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 7-משחק 2-באיזה צליל אני נגמר
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 7-משחק 3-זכר ונקבה
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 7-משחק 4-מה המילה המתאימה
קָפַחֲשְ
משחקון-יחידה 7-משחק 5-באיזו מילה שומעים את הצליל
קָפַחֲשְ
משחקון-עד יחידה 4-צליל פותח
קָפַחֲשְ
משחקון-עד יחידה 5-צליל פותח
קָפַחֲשְ
משחקון-עד יחידה 6-צליל פותח
קָפַחֲשְ
משחקון-עד יחידה 8-השלימו את הצליל החסר
קָפַחֲשְ
משחקון-עד יחידה 9-זיכרון מילים
קָפַחֲשְ

סנן לפי:

arrow&v

כיתה

arrow&v

תנועות

arrow&v

יחידה

arrow&v

נושא