top of page
קרינה וחומר גלים ואופטיקה פיסיקלית מאת דוד זינגר ספר לימוד בפיזיקה

קרינה וחומר-גלים ואופטיקה פיסיקלית

מק"ט: 199-558

לקניה

קרינה וחומר גלים ואופטיקה פיסיקלית נכתב בהתאם לסילבוס החדש בפיסיקה כפי שפורסם באוגוסט 2003 עי משרד החינוך והתרבות.קרינה וחומר גלים ואופטיקה פיסיקלית מכין את התלמידים לבחינת הבגרות בפיסיקה,בהיקף של 5 יחידות לימוד.קרינה וחומר גלים ואופטיקה פיסיקלית חמישה פרקים בנושאים הבאים:המודל החלקיקי של האור,מבוא לגלים,גלים מחזוריים,גלי מים,גלי אור.בסוף הספר שני נספחים:תוצא (אפקט) דופלר,קיטוב האור.קרינה וחומר גלים ואופטיקה פיסיקלית כולל גם למעלה מ-100 שאלות ובעיות,וגם דוגמאות פתורות.

 

קרינה וחומר-האטום והגרעין

קרינה וחומר-אופטיקה גיאומטרית

לקניה

 • כיתה

  תיכון

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  פיסיקה

 • אישור משרד החינוך

  מספר אישור 4238

 • סוג

  ספר לימוד

bottom of page