top of page
תנועה משכילה-ספר בנושא התפתחות תנועתית של ילדי הגן

תנועה משכילה, שלוש...ארבע...

מק"ט: 199-321

לקניה

הספר עוסק בהתפתחות התנועתית של ילדים בני שלוש וארבע.הפעילויות בספר עוסקות במגוון נושאים: הגוף, תנועה תחושה ושפה,לאן נע הגוף, יחסי תנועה במרחב, תווך המבוגר בלמידה. מטרת הספר לעזור לילדים במימוש השלבים הראשונים בהתפתחות השליטה והמודעות בגוף, בדרך חוויתית ומשכילה. ייחודו של הספר בכך שהוא מכוון את הילדים לעבר גירוי חושי או שכלי להתנהגות מוטורית מכוונת, אגב האצת ההתפתחות המילולית. המחברת ד"ר אילנה רכס, חברה בועדה לתוכניות לימודים בחינוך גופני של משרד החינוך והתרבות והספורט. הספר הוא פרי עבודתה בגני ילדים, בכיתות היסוד, בהכשרה להוראה ומחקריה כראש המגמה לגיל הרך שבמכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן שבמכון וינגייט.

לקניה

  • כיתה

    גן

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    ספורט ותנועה

bottom of page