צלילים מספרים פעילויות לתלמיד

חלק מהתכנים בדף זה לא זמינים למשתמשים לא-רשומים. 

חלק מהתכנים בדף זה זמינים למשתמשים בתוכנית לימוד זו בלבד.

דף פעילות-זכר ונקבה-סיכום 2
קָפַחֲשְ
השלמת מילים-סיכום
קָפַחֲשְ
יחידה 1-דף פעילות-צלילים ר
קָפַחֲשְ
יחידה 1-דף פעילות-רַ
קָפַחֲשְ
יחידה 1-דף פעילות-ר
קָפַחֲשְ
יחידה 1-דף פעילות-צליל ר
קָפַחֲשְ
יחידה 10-צליל פותח
קָפַחֲשְ
יחידה 10-השלמת סיפור
קָפַחֲשְ
יחידה 11-דף פעילות-כ
קָפַחֲשְ
יחידה 11-דף פעילות-ח,כ
קָפַחֲשְ
יחידה 11-דף פעילות-משפט ותמונה
קָפַחֲשְ
יחידה 11-דף פעילות-השלמת משפטים
קָפַחֲשְ
1-יחידה 12-דף פעילות-זכר נקבה
קָפַחֲשְ
2-יחידה 12-דף פעילות-זכר נקבה
קָפַחֲשְ
יחידה 12-דף פעילות-זכר נקבה
קָפַחֲשְ
יחידה 12-דף פעילות-עוד זכר נקבה
קָפַחֲשְ
יחידה 12- ד
קָפַחֲשְ
יחידה 12-דף פעילות-משפטים מבולבלים
קָפַחֲשְ
יחידה 13-דף פעילות-השלמת סיפור
קָפַחֲשְ
יחידה 14- דף פעילות-צליל ק
קָפַחֲשְ
יחידה 14- הרכבת מילים
קָפַחֲשְ
יחידה 14- דף פעילות -משפטים מבולבלים
קָפַחֲשְ
סיפור 10-עד יחידה 15
קָפַחֲשְ
יחידה 15- דף פעילות-סידור משפטים
קָפַחֲשְ
3-יחידה 16-דף פעילות-זכר נקבה
קָפַחֲשְ

סנן לפי:

arrow&v

כיתה

arrow&v

תנועות

arrow&v

יחידה

arrow&v

נושא