צלילים מספרים משחקים

חלק מהתכנים בדף זה לא זמינים למשתמשים לא-רשומים. 

חלק מהתכנים בדף זה זמינים למשתמשים בתוכנית לימוד זו בלבד.

דומינו תומכי זיכרון צליל פותח-הוראות

דומינו תומכי זיכרון צליל - הוראות

לוטו זכר נקבה-הוראות

קָפַחֲשְ
רביעיות קטגוריות-הוראות

קָפַחֲשְ
רביעיות רפות דגושות ש - הוראות

קָפַחֲשְ
בינגו כל הצלילים

קָפַחֲשְ
אוספים תפוחים אותיות סופיות - הוראות

קָפַחֲשְ
בינגו כל יחידות חוברת א

קָפַחֲשְ
בינגו-הוראות

קָפַחֲשְ
דומינו ללא תומכי זיכרון

קָפַחֲשְ
דומינו תמונה וצליל

קָפַחֲשְ
לוטו זכר ונקבה-הוראות

קָפַחֲשְ
השלמת משפטים

קָפַחֲשְ
רביעיות כל אותיות האב -הוראות

קָפַחֲשְ
השלמת משפטים וחיריק

קָפַחֲשְ
כרזות אותיות זכר ונקבה

קָפַחֲשְ
כרזות אותיות סופיות

קָפַחֲשְ
כרזות אותיות רפות ודגושות

קָפַחֲשְ
כרזות קטגוריות

קָפַחֲשְ
משחק-תפוחים אוספים סופיות

קָפַחֲשְ
משחק לוטו זכר ונקבה

קָפַחֲשְ
משחק לוטו חיות

קָפַחֲשְ
רביעיות צלילים רפויים ודגושות

קָפַחֲשְ
רביעיות קטגוריות ואוצר מילים

קָפַחֲשְ
רביעיות תומכי זיכרון

קָפַחֲשְ

סנן לפי:

arrow&v

כיתה

arrow&v

תנועות

arrow&v

יחידה

arrow&v

נושא