צלילים מספרים משחקים

חלק מהתכנים בדף זה לא זמינים למשתמשים לא-רשומים. 

חלק מהתכנים בדף זה זמינים למשתמשים בתוכנית לימוד זו בלבד.

דומינו תומכי זיכרון צליל פותח-הוראות
דומינו תומכי זיכרון צליל - הוראות
לוטו זכר נקבה-הוראות
קָפַחֲשְ
בינגו כל הצלילים
קָפַחֲשְ
בינגו כל יחידות חוברת א
קָפַחֲשְ
בינגו-הוראות
קָפַחֲשְ
דומינו ללא תומכי זיכרון
קָפַחֲשְ
דומינו תמונה וצליל
קָפַחֲשְ
השלמת משפטים
קָפַחֲשְ
רביעיות כל אותיות האב -הוראות
קָפַחֲשְ
השלמת משפטים וחיריק
קָפַחֲשְ
כרזות אותיות זכר ונקבה
קָפַחֲשְ
כרזות אותיות סופיות
קָפַחֲשְ
כרזות אותיות רפות ודגושות
קָפַחֲשְ
כרזות קטגוריות
קָפַחֲשְ
משחק-תפוחים אוספים סופיות
קָפַחֲשְ
משחק לוטו זכר ונקבה
קָפַחֲשְ
משחק לוטו חיות
קָפַחֲשְ
רביעיות צלילים רפויים ודגושות
קָפַחֲשְ
רביעיות קטגוריות ואוצר מילים
קָפַחֲשְ
רביעיות תומכי זיכרון
קָפַחֲשְ
תפוחים אותיות סופיות קמץ ושוא
קָפַחֲשְ
בינגו יחידה 12
קָפַחֲשְ
בינגו יחידה 13
קָפַחֲשְ
יחידה 20-סיפור הצב-משחק
קָפַחֲשְ

סנן לפי:

arrow&v

כיתה

arrow&v

תנועות

arrow&v

יחידה

arrow&v

נושא