top of page
חשמל ומגנטיות מאת דוד זינגר ספר לימוד בפיזיקה

חשמל ומגנטיות

מק"ט: 199-485

לקניה

הספר-חשמל ומגנטיות-נכתב בהתאם לסילבוס החדש בפיסיקה כפי שפורסם באוגוסט 2003, ע"י משרד החינוך והתרבות. הספר-חשמל ומגנטיות- מכין את קוראיו לבחינת הבגרות בפיסיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד. לחשמל ומגנטיות נלווים שני ספרים: חשמל ומגנטיות פתרונות: מכיל את הפתרונות המלאים לכל השאלות שבספר זה. פיסי-קל-לי חשמל: מכיל עשרות שאלות נוספות עם פתרונות מלאים, עם הנחיות מלאות לפתרון השאלות, והנחיות לבדיקת הפתרון ונכונותו. שלושת הספרים מהווים מערכת שלמה ללימוד החשמל והמגנטיות.

 

חשמל ומגנטיות-פתרונות

פרקים בחשמל ומגנטיות

פיסי-קל-לי-חשמל

 

לקניה

 • כיתה

  י"א

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  פיסיקה

 • אישור משרד החינוך

  מספר אישור 4234

 • סוג

  ספר לתלמיד

bottom of page