top of page
יסודות החשבון 5 חוברת תרגול במשוואות בשברים עשרוניים שלמים ובממוצע

יסודות החשבון 5

מק"ט: 199-483

לקניה

העקרונות שהנחו אותי בכתיבת סדרת חוברות זו הם: שילוב בין טיפול שיטתי בארבע פעולות החשבון בכיתה לבין תרגול שוטף. אימון לקראת שליטה מלאה בפעולות אלה כבסיס ללמידת-המשך יעילה. תרגול חוזר עקבי של נושאים קודמים לשם שימור הידע. רלוונטיות של ארבע פעולות החשבון לחייו של הלומד. אימון התלמיד באבחון ובבקרה עצמיים. טיפול ספירלי בהתאם לתכנית הלימודים במתמטיקה של משרד החינוך. מלי לוי, המחברת, בעלת תואר שני בתכנון לימודים והוראה מאוניברסיטת תל-אביב. מורה, מדריכה ומרצה במתמטיקה.

 

יסודות החשבון 1

יסודות החשבון 2

יסודות החשבון 3

יסודות החשבון 4

יסודות החשבון 6

לקניה

 • כיתה

  ה

 • שפה

  עברית

 • מקצוע

  חשבון

 • אישור משרד החינוך

  לא

 • סוג

  חוברת עבודה

bottom of page