top of page
מבנה עשורי בעשרת שניה תבניות ליי מאת דסי סגל

מבנה עשורי בעשרת השניה באמצעות תבניות ליי

מק"ט: 199-383

לקניה

זו היא אחת מארבע חוברות העוסקות בהקניית עובדות החשבון בחיבור ובחיסור:
1.חיבור וחיסור בעשרת הראשונה 0-6
2.חיבור וחיסור בעשרת הראשונה 7-10
3.מבנה עשורי בעשרת השנייה.
4.שבירת עשרת ראשונה.

מטרת החוברת היא להקל על איחסון העובדות בזיכרון האוטומטי, ע"י קישור השפה הסימלית לייצוג כמותי קבוע (לוח תבניות ליי)
החוברת בנויה עפ"י השיטה לפיתוח תהליכי חשיבה מתמטיים (דסי סגל),המכוונת להבנת תהליכים חשבוניים,ומעודדת מודעות ומעורבות של התלמיד בכל תהליך הלמידה.
החוברות כוללות בתוכן: דפי הקניה,דפי תרגול, כרטיסי ניווט ואביזרי למידה.

 

שבירת עשרת ראשונה באמצעות תבניות ליי

לקניה

 

 

  • כיתה

    א

  • שפה

    עברית

  • מקצוע

    חשבון/מתמטיקה

bottom of page